Berend de Vries kandidaat lijsttrekker D66 Tilburg

D66-wethouder Berend de Vries (36) heeft zich voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 opnieuw gekandideerd als lijsttrekker namens zijn partij.

De Vries was bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 ook lijsttrekker voor D66 en is daarna wethouder geworden met in zijn portefeuille: Grondzaken, Milieu, Wonen, Personeel & Organisatie, Internationale Samenwerking, het Veemarktkwartier en de Piushaven. “Hoewel het hard werken is en je het niet iedereen naar de zin kan maken, ga ik elke dag fluitend naar mijn werk. Het is geweldig om dit te mogen doen”. Voor de komende bestuursperiode is hij ook beschikbaar als wethouder.

Concrete resultaten
D66 heeft veel resultaat geboekt de afgelopen vier jaar. Zo werd op initiatief van D66 de koopzondag ingevoerd, is het aantal voortijdig schoolverlaters verminderd en zijn er grote stappen op het gebied van duurzaamheid gezet.

De Vries heeft stevig ingezet op de verduurzaming van de woningvoorraad. Er worden 4.000 huurwoningen geïsoleerd. Het Klimaatbureau ondersteunt grote groepen burgers met de aanschaf van zonnepanelen of het isoleren van woningen, energiecoöperaties schieten als paddenstoelen uit de grond. De Vries sloot ook een groot aantal Green Deals met het bedrijfsleven en scholen. Over zijn duurzaamheidsbeleid zegt hij: “Het gaat om concrete resultaten. Er wordt volop geïnvesteerd in energiebesparing en –opwekking, zoals isolatiemaatregelen, zonnepanelen, biomassa of windmolens. Daar ben ik echt trots op”.

Speerpunten
Wat De Vries betreft gaat de campagne in 2014 over de zorg, het onderwijs en werkgelegenheid. De Vries zegt hierover: “Het gaat erom dat we met minder geld van het Rijk toch zoveel mogelijk goede zorg bieden, dat we niet accepteren dat jongeren van school gaan zonder een diploma, zonder een goede kans op werk. En dat we werklozen samen met het bedrijfsleven een opleiding aanbieden voor een beroep waar wel werk voor is”.

In september bepalen de leden van D66 wie lijsttrekker wordt. Mocht D66 na de verkiezingen in de oppositie belanden, dan is De Vries bereid om in de gemeenteraad plaats te nemen.

De Clinica

Dinsdag 9 april was de grote dag, de opening van de Clinica Materno Infantil. Het moeder-kindcentrum, een kliniek waar vrouwen veilig en onder professionele begeleiding kunnen bevallen. Een mooi project dat mede door steun van de stedenband tot stand gekomen is. Het hoogtepunt van de week, en één van de hoogtepunten van de nu 29 jaar bestaande stedenband tussen Tilburg en Matagalpa.

Moeder- en kindsterfte is in Nicaragua nog steeds een probleem. Dat blijkt ook uit de volkscultuur. Een medewerker van een andere Nederlandse gemeente heeft tijdens haar eerste zwangerschap in Nicaragua gewoond. Het werd haar door haar buren verboden om bij volle maan het huis te verlaten. Op de veranda was al gevaarlijk. Het zou tot vroeggeboorte kunnen leiden. Binnen blijven dus. Vanwege de grote sociale druk heeft ze zich aan dit gebruik gehouden.

De nieuwe kliniek in Matagalpa is een erg welkome aanvulling op de lokale gezondheidszorg voor moeder en kind. Een eerder project van de stedenband, het Casa Materna, functioneert al vele jaren. Dit is een huis waar vrouwen uit het verre platteland voor hun bevalling kunnen verblijven. Belangrijk, omdat de stad bij complicaties te ver weg is. Zo wordt veel onnodig leed voorkomen.

Sinds deze week is er dus ook een publieke bevallingskliniek. Het is er veilig, schoon, materiaal is op orde en het personeel is goed opgeleid. De kliniek is met steun van vele Tilburgse organisaties en Tilburgers tot stand gekomen (ik zal het volledige rijtje binnenkort toevoegen). De kliniek oogt als een ziekenhuis en voldoet daarmee niet aan Nederlandse eisen waar comfort bij bevallingen ook steeds belangrijker wordt. Hier onderstreept de blauwe, witte en groene kleur aan de binnenzijde vooral de professionaliteit van het personeel.

De opening was overweldigend. Er was veel pers aanwezig en ruim 400 belangstellenden. Naast enkele bobo’s vooral veel gewone mensen. Opvallend was dat ook veel voorbijgangers bleven staan. Het geheel was midden op een plein georganiseerd. De grote dank die uitgesproken werd door de burgemeester, de vice-burgemeester, een secretaris-generaal van het Ministerie van Gezondheid en de lokale pastoor was erg bijzonder. Een pluim voor de stedenband en de velen in Tilburg die aan de kliniek hebben bijgedragen. Een project waar we trots op mogen zijn.

Volle dagen

Dinsdag 9 april was de grote dag waar lang naar uitgekeken werd, de opening van het Moeder-Kindcentrum in Matagalpa. Maar voor we daar aan toe kwamen, hadden we er al een flink aantal uur op zitten. Alle gaatjes in de agenda zijn opgevuld met een bezoek aan een project of een overleg over een project, en soms beide. We hebben drie keer met de gemeente gesproken, onder meer over het waterproject Futuraqua.

Futuraqua is een kennisuitwisselingsproject van Nederlandse waterpartijen (gemeenten, waterleidingbedrijf en waterschappen) en de in Nicaragua relevante partijen (gemeente en waterleidingbedrijf). Doel van het project is het in kaart brengen en digitaliseren van het gehele rioolstelsel en alle waterlopen. Voor ons gewoon, daar helaas nog niet. Belangrijk om te weten wat de capaciteit van een rioolbuis is, wat er doorheen gaat (regenwater of vuil water) en waar het op uitkomt. De stad heeft gelukkig een zuivering. Dat betekent niet dat al het vuile water gezuiverd wordt. Ook zijn er problemen in het regenseizoen. De beken en rivieren, waaronder de Rio Grande de Matagalpa, treden dan soms buiten de oevers. Men heeft ons geïnformeerd over de stand van zaken en we hebben geconstateerd dat er veel vooruitgang geboekt is en dat er samengewerkt wordt.

Naast het waterproject, is uitgesproken in de toekomst ook samen te werken op het gebied van volkshuisvesting, economie en gemeentefinanciën. Dit wordt met steun van o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) door de Nederlandse koepel van stedenbanden LBSNN (het Landelijk beraad stedenbanden Nederland Nicaragua) georganiseerd samen met de Nicaraguaanse versie van de VNG. In Nicaragua is dat vooral een bestuurlijk netwerk en is er zeer beperkt kennisuitwisseling op ambtelijk niveau. Bedoeling is die ambtelijke uitwisseling te versterken.

Tijdens het ontbijt spraken we met Cecocafen, een koffiecoöperatie in de regio Matagalpa. In het verleden hebben we projecten gesteund om de kwaliteit van de koffie en de weg naar certificering te doorlopen. Alle koffie van Cecocafen is Fair Trade. Ze kunnen het vanwege de tegenvallende vraag echter niet altijd voor de wat hogere prijs verkopen. Triest was om te vernemen dat 50 procent van de plantages getroffen was door een schimmelziekte (de Roja). Daarmee was afgelopen jaar 30 procent van de oogst verloren gegaan. Voor sommige boeren betekent dat armoede. In het verleden zijn boeren hierdoor failliet gegaan en hebben ze hun land en inkomstenbron verloren. Bij een bezoek in de middag hebben we een gehuchtje van deze ex-boeren gezien. Een sloppenwijkje in een prachtig groen heuvellandschap. In het gesprek zijn afspraken gemaakt voor een nieuw project. Ook wordt verkend of er een scholingsproject opgestart kan worden om kennis over agrarische methoden en ziektes te verbeteren. Ook bekijkt de stedenband op hun verzoek of er in Nederland een directe afzetmarkt is voor hun kwalitatief uitstekende koffie, om stabielere afzetprijzen te realiseren. Na een tweet reageerde de eerste geïnteresseerde zich al (Leut, naast de centrumbibliotheek). Er zijn er meer welkom!

De woensdag stond onder meer een bezoek op de agenda aan een andere koffiecoöperatie CafeNica. Deze coöperatie zoekt ook naar stabielere afzetmarkten en wil een eigen branderij opzetten, zodat er ook voor de toenemende vraag op de thuismarkt geproduceerd kan worden. Vreemd is dat veel Nica’s oploskoffie drinken… Een verkennend onderzoek smaakt naar meer en de vraag is of er via de stedenband financiering mogelijk is voor een uitgewerkt business plan, inclusief alle juridische aspecten en een uitgewerkte financiering. Voor het uitwerken van het business plan is lokaal lastig financiering te vinden. Indien de business case er goed uitziet, is er waarschijnlijk wel lokaal financiering aan te trekken.

De volgende week blijven twee mensen van de stedenband nog een week in Matagalpa om het besprokene verder uit te werken. Het lokale comité speelt daar een belangrijke rol bij. Deze groep mensen uit het onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven is de lokale schakel en helpt om projecten verder te brengen. Zij doen dat op vrijwillige basis, net zoals aan de Tilburgse kant.

Ben onder de indruk van de veelheid en verscheidenheid van lopende projecten en de vele reeds afgeronde projecten. In de stad zie je daar op vele plaatsen bewijs van. Bijvoorbeeld bij scholen tref je een Nederlandse vlag of een plakaat met daarop de naam van onze gemeente. Of simpelweg doordat de school Tilburg heet. Of het geboortebos, een gehele berghelling die opnieuw van bomen en struiken is voorzien. Er is helaas nog steeds veel illegale houtkap, maar hier is het een halt toegeroepen. Een groene oase aan de rand van de stad en een geliefd uitkijkpunt. Mede mogelijk gemaakt door Tilburgse steun.

De burgemeester

Matagalpa is heuvelachtig. Dat werd nog duidelijker toen ik maandagochtend een rondje hardgelopen had. Ik was vroeg uit de veren, voor de rest van de delegatie. De stad leefde al. Al hardlopend kwam ik veel schoolkinderen tegen en mensen die op weg waren naar het werk. Waarschijnlijk was ik een bijzondere verschijning. Dat ben ik hier vanwege mijn lengte al, maar het hardlopen maakte het er niet beter op.

Na het ontbijt werden we officieel welkom geheten door de burgemeester of beter: Alcalde Sedrach Zelédon. Ook de vice-burgemeester en de ambtelijke top was aanwezig. Plaats van handeling was het koffiemuseum. Waarschijnlijk werd voor het museum gekozen omdat deze plek mooier is dan het gemeentehuis. Ook is in het museum ruimte gemaakt voor een historische fotocollectie van Matagalpa en foto’s van alle voorgaande burgemeesters. Sadrach hangt al tweemaal aan de muur. Hij is in het verleden al 2 keer burgemeester geweest. Hij is nu voor een derde keer burgemeester en recent voor een tweede termijn herkozen. Dat maakt dat hij zeer ervaren is en ook de stedenband goed kent.

Na een hartelijk welkom en het meer officiële gesprek, gaf de burgemeester ons een rondleiding door het museum en een kop koffie. Op die koffie is men erg trots. Dat is terecht. Over de koffieboeren spreken we in het vervolg van ons bezoek aan Matagalpa nog.

De rest van de dag stond in het teken van een bezoek aan FUMDEC, een organisatie werkt aan een betere positie van vrouwen. Zij doet dat onder meer door microkredieten aan te bieden. Een organisatie die door de stedenband gesteund wordt en goed werk doet. Dat bleek uit enkele gesprekken met vrouwen op 2 markten. Zij verkochten daar groenten, bakten brood of hadden een klein restaurantje. Met de microkredieten waren zij in staat om hun bedrijfjes uit te breiden en daarmee hun gezinnen een betere toekomst te geven.

In de middag zijn we op bezoek geweest bij een door de stedenband ondersteunde school. Het was een zeer bijzondere ontvangst met traditionele dans en een schoolplein vol aandachtig kijkende kinderen.
Het is een school die ook de allerarmsten bereikt. De school is vanaf de oprichting door de Tilburgse stedenband gesteund en in de afgelopen jaren is er veel bijgedagen zoals lokalen, schoolborden, bibliotheek, computer, etc. De lokale en nationale overheid financieren nu meer, maar ook nu is steun zinvol. Belangrijke aandachtspunten zijn dat nog niet iedereen naar school gaat en ook leraren niet allemaal (goed) opgeleid zijn.

In de avond waren we op verzoek van de burgemeester uitgenodigd voor een live interview voor de lokale televisie. Gelukkig is stedenbandcoördinator Miranda van der Klaauw zo goed in Spaans dat ze direct de vertaling kon doen. Het interview stond grotendeels in het teken van de op dinsdag te openen kliniek. Hoewel ik wist dat de impact van dit project groot zou zijn, was deze media-aandacht slechts een voorbode van wat komen ging.

In Matagalpa

Het afgelopen weekend hebben we in Managua doorgebracht. Managua is de hoofdstad van Nicaragua en telt een kleine 1,4 miljoen zielen. Ongeveer een kwart van de bevolking van Nicaragua woont in deze uitgestrekte stad. Er is bijna geen hoogbouw. Veel mensen wonen in zelfgebouwde woningen. Veel van het leven speelt zich op straat af. Het is een drukke stad. In het drukke verkeer is het gebruikelijk om elkaar voor gevaarlijke situaties te behoeden door zo nu en dan de claxon te gebruiken. Het gevolg is een voortdurende kakafonie van de vele weggebruikers die de stad rijk is.

We zijn door de Nederlandse ambassade bijgepraat over de laatste maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en hebben ons voorbereid op het bezoek aan de partnerstad. Belangrijk omdat elk bezoek gebruikt wordt om lopende of nog op te starten projecten met lokale partners te bespreken. De uitvoering van projecten is meestal in handen van lokale partners. Ons bezoek is al voorbereid door het LBSNN, de koepel van alle stedenbandorganisaties. Zij hebben hier ook iemand in dienst die veel voorbereidend werk heeft gedaan. De komende dagen hebben we afspraken met twee koffiecooperaties, een samenwerkingsverband dat ondernemerschap wil stimuleren en vele andere projecten die een relatie hebben met onze stedenband.

Vanmiddag zijn we ook het eerste Nederlandse project gaan bekijken. Het schooltje in de wijk Walter Mendoza waar collega Marjo Frenk nog aan meegewerkt heeft. Toen stond het in een sloppenwijk. Die wijk is nu voor een groot deel bestraat en de meeste woningen zijn uit steen opgetrokken. Geen grote luxe, maar – volgens de mensen van de stedenband – een wereld van verschil met vroeger. Ook zijn we nog langs de Tilburg school gelopen, een schooltje dat met onze steun gebouwd is en waar naast de Nicaraguaanse vlag ook de Nederlandse driekleur fier in top is.

Morgenochtend worden we welkom geheten door het stadsbestuur. Omdat men in Nicaragua de dag rond zonsopgang begint, passen wij ons aan en gaan ook vroeg uit de veren!

Op naar Matagalpa, Nicaragua!

De tas is grotendeels gepakt. Dus ik ben er klaar voor. Ook voor diegenen die nu of straks zullen roepen dat dit een snoepreisje is. Degene die het programma heeft samengesteld heeft goed zijn of haar best gedaan. Vele gaten zijn gevuld met op het oog relevante onderwerpen.

We gaan met ongeveer 40 Nederlanders op pad. Vele gemeenten in Nederland hebben – vaak al lang bestaande – banden met een gemeente in het verre Nicaragua. De banden zijn voor een groot deel ontstaan in de jaren ‘80 om een land in wederopbouw te helpen. Nicaragua heeft een roerige geschiedenis met onder meer een burgeroorlog en veelvuldige inmenging van buitenlandse mogendheden. Armoede, honger, ziekte en enorme milieuvervuiling waren daar de resultaten van.

Tilburg heeft sinds 1984 een band met de stad Matagalpa in Nicaragua. Een groep Tilburgers bracht in dat jaar een bezoek aan de stad om er in een sloppenwijk een schooltje te bouwen. Collega-wethouder Marjo Frenk maakte onderdeel uit van die groep. Ik ben erg benieuwd naar het schooltje in de wijk Barrio Walter Mendoza.

Onderdeel van het bezoek is ook de opening van het Moeder-Kind centrum, een succesvol project van de stedenband Tilburg-Matagalpa. Op woensdag 10 april mag ik de officiële opening verrichten.

Waarom ga ik er heen? Dit jaar zullen we het beleid voor internationale samenwerking tegen het licht houden. Het is daarom goed met eigen ogen een keer te zien welke bijdrage deze band daar heeft. Net zoals het lastig is om besluiten te nemen over een wijk zonder er ooit geweest te zijn. Daarom dus. Ik kan dat nu combineren met een bezoek aan de hoofdstad en beleidsmakers daar. Benieuwd wat we er gaan zien!

De komende dagen hoop ik via deze pagina zo nu en dan een bericht te kunnen plaatsen.

Presentatie coalitieakkoord en college

Vanmiddag was het moment daar. Ongeveer 4 weken nadat de Tilburgers hun stem uitgebracht hadden, is er een coalitieakkoord en D66 doet daar aan mee. Ik ben trots op deze deelname en blij dat we het vertrouwen dat vele Tilburgers ons gegeven hebben nu kunnen omzetten in ‘regeringsverantwoordelijkheid’. Ook ben ik trots op het coalitieakkoord. Een puntig stuk dat veel overeenkomsten heeft met het programma van D66: veel aandacht voor onderwijs, ondernemerschap, duurzaamheid, de woningmarkt en anders besturen. Voor de laatste drie terreinen zal ik als wethouder verantwoordelijk worden (althans, indien de raad volgende week instemming verleent).

Enkele voorbeelden:

Het nieuwe college zal de komende vier jaar 2 miljoen extra beschikbaar hebben om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. In Tilburg maken teveel jongeren hun opleiding niet af. Het is goed dat we daar nu extra aandacht aan geven, want onderwijs is de beste investering in de toekomst van mensen.

In het akkoord is ook veel aandacht voor het verbeteren van het vestigingsklimaat (1 van de 4 hoofdstukken). Het college zal onder meer gaan investeren in het aantrekken van meer werkgelegenheid naar Tilburg. Belangrijk, zeker nu het economisch tegen zit.

Ook is er specifiek aandacht voor de woningmarkt. Er zal meer aandacht zijn voor het meer op de vraag afstemmen van nieuwe woningbouw. De laatste jaren zijn er teveel appartementen gebouwd. Ook zal er meer ruimte zijn voor particulier opdrachtgeverschap: zelf je eigen huis (laten) bouwen.

Op het terrein van duurzaamheid is er bijvoorbeeld 2 miljoen beschikbaar om samen met het bedrijfsleven en woningeigenaren bestaande woningen energiezuiniger te maken. Winst voor het milieu, een lagere energierekening en werkgelegenheid voor de bouw.

Ik heb er veel zin in de komende jaren aan de slag te gaan voor Tilburg en zijn inwoners en heb vertrouwen in de collega-wethouders!

Download hier het coalitieakkoord

Ad Konings is Tilburgs Beste Conciërge 2010

Gisteren had ik de eer om Ad Konings in het zonnetje te zetten. Hij is conciërge op basisschool Meander. Omdat een goede conciërge goud waard is, heeft de fractie van D66 Tilburg de verkiezing “Tilburgse conciërge van het jaar” uitgeschreven en daarmee een podium geboden aan ouders, leerlingen en leerkrachten om de waardering voor hun conciërge te uiten.

Erg leuk om te doen en geweldig om te zien hoe veel waardering leerlingen en onderwijzers hebben voor Ad. Zijn vrouw vertelde me dat hij ook thuis vaak voor de school bezig is, bijvoorbeeld om verkeersborden te maken voor een project. Een zeer betrokken man die deze pluim echt verdient. Ook is het leuk dat hij toegezegd heeft volgend jaar in de jury te willen zitten.

Onderhandelen

D66 zit nu al enige tijd aan tafel om te onderhandelen over een nieuwe coalitie. We hebben in de eerste gesprekken daarover aangegeven dat we een stabiel bestuur van belang vinden en dat het gelet op de uitslag logisch is dat D66 als winnaar in de coalitie zal komen. De gesprekken met de informateur hebben vervolgens geresulteerd in een advies van hem om de verdere onderhandelingen over een coalitie met vijf partijen voort te zetten, te weten: PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks.

Op dit moment kan ik niet veel meer melden dan dat de sfeer goed is en dat we op schema liggen. Voor de inhoudelijke resultaten is het nog te vroeg. De informateur verwacht rond de paasdagen de besprekingen te kunnen afronden.

Kiezers bedankt!

D66 is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg vervijfvoudigd. Daarmee zijn we zowel relatief als absoluut de grootste winnaar. Geweldig dat zoveel Tilburgers hun vertrouwen hebben willen geven aan D66. Samen met kwalitatief uitstekende raadsleden gaan we de schouders eronder zetten. Dank voor jullie stem!

update: hier tref je de definitieve uitslag van de verkiezingen. Maar liefst 4.884 Tilburgers hebben op mij (en D66!) gestemd.